De mondhygiënist

Met dank aan de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten.

Wat is een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven. De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 3-jarige (vanaf studiejaar 2002-2003 een 4-jarige) HBO-opleiding. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

Lang leve de gezonde mond!

Wat doet de mondhygiënist?

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie – het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.

Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn:

 • het uitvoeren van een mondonderzoek en indien nodig het maken van röntgenfoto’s en/of gebitsafdrukken.
 • het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten op het gebit.
 • het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging.
 • het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd.
 • het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride.)
 • het aanbrengen van een ‘laklaag’ op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen
  (het sealen)
 • het polijsten van vullingen

Daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven. Ook kan de mondhygiënist met werkervaring aanvullende opleidingen doen waarbij bijvoorbeeld geleerd wordt om in opdracht van de tandarts kleine gaatjes in tanden en kiezen te vullen.

Een gezond gebit voor een
SCHITTERENDE TOEKOMST!

Wilt u ook het voordeel van een gezonde mond ervaren?

Maak een afspraak

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?

 • het tandvlees bloedt bij het poetsen.
 • tanden of kiezen los gaan staan.
 • het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit.
 • het tandvlees terugtrekt.
 • er regelmatig gaatjes ontstaan.
 • er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat.
 • er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is.
 • mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is.

In de Wet BIG is de toegankelijkheid van de mondhygiënist geregeld.

Worden de kosten vergoed?

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de zorg door de mondhygiënist, maar stellen soms bepaalde voorwaarden. Het is verstandig eerst hiernaar te informeren. Bespreek ook voorafgaande aan de behandeling met de mondhygiënist de kosten die aan de behandeling verbonden zijn. Dit voorkomt problemen achteraf.

Geniet van een gezonde mond!

Gelukkig & Gezond

Een gelukkige en gezonde mond zegt meer dan duizend woorden! Wij helpen u graag om u een leven lang te laten genieten van een gelukkige en gezonde mond.

Professioneel & Persoonlijk

Uw mond verdient professionele en persoonlijke aandacht. Dat is onze overtuiging. Maak hier alvast persoonlijk kennis met uw team van mondhygiënisten!

This website uses cookies and third party services. Ok